Murat ÖZSOY' un Kişisel Web Sitesi

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

 

Tezler

1. Yüksek Lisans Tezi : “TVS 2000 Yolcu Vagonlarının Bilgisayar Yardımıyla Yapısal Analizi.” Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ümit KOCABIÇAK

2. Doktora Tezi :
“TVS 2000 Yolcu Vagonlarında Ray Düzgünsüzlüğünün Titreşim Konforuna Etkisi.” Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK

Uluslar Arası Makaleler 

1. Numerical modeling and simulation of wheel radial fatigue tests, Engineering Failure Analysis, Volume 16, Issue 5, July 2009, P. 1533-1541
Mehmet Firat, Recep Kozan, Murat Ozsoy, O. Hamdi Mete
2.
An experimental analysis of drawing characteristics of a dual-phase steel through a round drawbead, Materials & Design, Volume 31, Issue 3, March 2010, P. 1639-1643
Haydar Livatyali, Mehmet Firat, Burak Gurler, Murat Ozsoy
3.
Stamping process design using FEA in conjunction with orthogonal regression  Finite Elements in Analysis and Design, Volume 46, Issue 11, November 2010, P. 992-1000
Mehmet Firat, Osman H. Mete, Umit Kocabicak, Murat Ozsoy

Ulusal Makaleler

1. F.Ural, M.Özsoy, V.Uçar, “Düz Dişlilerde Dişdibi Gerilmelerinin İncelenmesi.” SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7.Cilt, 2.Sayı (Temmuz 2003)
2. M.Özsoy, Y.Kahraman, B.Peltek,
“Bir Semi Treylere Ait Forklift Yükünün Bilgisayar Destekli Yapısal Analizi.” SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7.Cilt, 1.Sayı (Eylül 2003)

Uluslararası Bildiriler

1.Ü.Kocabıçak, T.Kurtay, A.Aslan, M.Özsoy, “An Application of Group Technology Cell Formation at the Gear Pump Factory.” IMS’ 98 The 2nd International Symposium on ntelligent Manufacturing Systems, August 6-7, 1998, Sakarya-Turkey.
2. Ü.Kocabıçak, M.Özsoy, İ.Çallı,
“TVS 2000 Yolcu Vagonlarının Bilgisayar Yardımıyla Yapısal Analizi.” 8.Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Eylül 1998, Ankara-Türkiye
3.
M.Özsoy, Ü.Kocabıçak, İ.Çallı, “A Rapid Prototyping Application From 3D Scanning to Manufacturing By 3D printing Techniques.” The 8th International Rendezvous For 3D Digitisation And Modelling Professionals. April 2003, Paris-France
4.
M.Fırat, Ü.Kocabıçak, M.Özsoy, E.Aba,
“The Study on The Dynamic Characteristic of a Railway Suspension System By Complete Vehicle Modeling.” 9th International Research/Expert Conference. TMT 2005, September 2005, Antalya-Turkey
5.
M. Özsoy, M.Fırat, V. Uçar, Ü. Kocabıçak, E. Aba, "Ride Comfort Evaluation Of A Passenger Coach By Experimental and FE Techniques", OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 07 – 08 Haziran 2010, Bursa

Ulusal Bildiriler

1. M.Özsoy, S.İriç, “ Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Raylı Taşıtlardaki Gelişmeler ve Ülkemiz Demiryolları İle Avrupa Demiryollarının Karşılaştırılması.” III. Ulaşım ve Trafik Kongresi Sergisi, Mayıs 2001, Ankara-Türkiye
2.
M.Özsoy, S.İriç, E.Kara,
“Arazi Tipi Go-Kart Araçlarında Ön Takım Parametrelerinin incelenmesi.” 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu.” Eylül 2001, Konya-Türkiye

 

Ana Sayfa

 

Özgeçmiş

 

Yayınlar

 

Ders Programı

 

Projeler

 

Ders Notları

 

İletişim